Tema team!

Nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer arrangerade den 23 november eventet Tema Team på Kulturhuset i Stockholm. Syftet var att samla medlemmar och andra intresserade för att under en eftermiddag ta del av intressant forskning och praktiska exempel på hur man kan arbeta med teamutveckling utifrån olika perspektiv. Medverkande: Maria Åkerlund - leg psykolog med 25 års erfarenhet som konsult inom området arbetspsykologi, ledarutveckling, temautveckling och utbildningar. Stefan Söderfjäll - fil. Dr i psykologi, organisationskonsult och författare till nio böcker inom det arbetspsykologiska området. Annika Lantz Friedrich - professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, leg psykolog och leg psykoterapeut.
Gabriella Grusell, moderator och ordförande i nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer