Ökad livskvalitet – evidens, behandling och interventioner

Välkommen på digital endagskonferens!

Vi tog det säkra före det osäkra och bjuder in till en dag med två separata spår – ett runt barn och ungdomar och ett runt vuxna. Du anmäler dig till ett av spåren och följer det under dagen. Detaljerna framkommer i programmet.

Poms är stolta över ett brett program som vi hoppas ska bredda vårt gemensamma kunnande. Sprid gärna programmet så att så många habiltieringspsykologer som möjligt får ta del av det!

När: 14/10 2021

Var: Zoom 

Kostnad?
Medlem 500 kr 
Icke-medlem 900 kr

Sista anmälningsdag: 27/9 2021