Sveriges Neuropsykologers Förening, SNPF

Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi.
Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen.

Föreningen har en årlig riksstämma och anordnar seminarier, studiedagar och liknande på olika håll i landet. Dessa är öppna även för icke medlemmar.

Vad är neuropsykologi?

Neuropsykologin studerar sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet. Man vet numera ganska väl hur en skada i hjärnan kan ta sig uttryck i t.ex. språksvårigheter, minnesproblem eller personlighetsförändringar.
Vissa sjukdomar, t.ex. demens, leder också till förändring och försämring av hjärnans funktioner.

Kontakt

Ordförande:
Kristina Hedman
E-post:
ordforande@snpf.se

Broschyr:
Sveriges Neuropsykologers förening

Webbplats:
www.snpf.se