Sveriges Neuropsykologers Förening, SNPF

Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi.
Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen.

Föreningen har en årlig riksstämma och anordnar seminarier, studiedagar och liknande på olika håll i landet. Dessa är öppna även för icke medlemmar.

Vad är neuropsykologi?

Neuropsykologin studerar sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet. Man vet numera ganska väl hur en skada i hjärnan kan ta sig uttryck i t.ex. språksvårigheter, minnesproblem eller personlighetsförändringar.
Vissa sjukdomar, t.ex. demens, leder också till förändring och försämring av hjärnans funktioner.

Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och är idag en av de största nationella föreningarna inom Psykologförbundet. Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen. SNPF finns på lokal nivå och är uppdelad i fyra regioner; Norra, Södra, Östra och Västra. Riksstyrelsen samordnar regionerna och leder föreningens arbete på riksplanet. Riksstyrelsen samarbetar även med de neuropsykologiska föreningarna i övriga nordiska länder.

Föreningen verkar för spridning av aktuell forskning och klinisk erfarenhet inom det neuropsykologiska fältet samt för ett utbyte av kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen bevakar och verkar även pådrivande för en utveckling av yrkesområdet. Föreningen har en årlig riksstämma och anordnar seminarier, studiedagar och liknande på olika håll i landet. Mycket av detta ordnas digitalt eller i hybridform. Med de andra nordiska föreningarna turas vi om att arrangera nordiska konferenser.

Som medlem i föreningen får du full tillgång till aktuell information och kommande nyhetsbrev genom SNPF:s hemsida. Som medlem får du också inbjudningar till seminarier, föreläsningar och den årliga riksstämman samt rätt att delta på medlemsmöten som föreningen kallar till. Som medlem med fullt medlemskap har du även rösträtt. Om aktiviteterna som du får inbjudan till är belagda med en avgift erhåller du som medlem ett reducerat pris, i vissa fall får medlemmar delta kostnadsfritt. Du blir också en del av Sveriges största nätverk för neuropsykologi!

Medlemskap

Fullt medlemskap och stödmedlemskap 400 kr per år.
Seniorer och psykologstudenter 250 kr per år.

Läs mer på vår hemsida snpf.se – här kan både psykologer och allmänheten följa vad som händer i föreningen och ta del av aktuella händelser. Ansökning om medlemskap sker via hemsidan.

Kontakt

Ordförande:
Kristina Hedman
E-post:
ordforande@snpf.se

Broschyr:
Sveriges Neuropsykologers förening

Webbplats:
www.snpf.se