Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet (PPP)

- Vi vill verka för att överbrygga avstånden mellan olika skolbildningar av psykoterapi
- Vi tror att vi har något att lära av varandra och att det lönar sig att samarbeta
- Vi betonar psykologers gemensamma intressen

Vi vill underlätta för psykologer att arbeta med psykoterapi och psykologisk behandling i privat regi genom att:
- stödja och delta i Psykologförbundets arbete för att förbättra de ekonomiska villkoren för privatpraktiserande psykologer.
- arrangera utbildningar som är särskilt utformade för psykologer som arbetar, eller vill arbeta i privat regi.

 

Kontakt

Ordförande
Louise Boman
louise.boman@telia.com
Tel 0706 95 10 95

Mentorsprogram

PPP,  Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet startar nu ett mentorprogram för privatpraktiserande psykologer.

  • Har du erfarenhet du vill dela med dig av?
  • Är du intresserad av att bli mentor till en yngre, mindre erfaren kollega?
  • Är du i behov av råd och stöd från en mer erfaren kollega?

 PPP samordnar.
Hör av dig till oss om du vill veta mer!
louise.boman@telia.com

PPP:s genomförda aktiviteter under 2019

25 oktober

Heldagsutbildning om sociala medier

15 november

Morgonmöte med Mattias Lundberg:
Psykologen som varumärksbyggare och marknadsförare

13 december

Bokpresentation med Gunnar Karlsson, professor i pedagogik och psykoanalytiker:
Det maskulina projektet - psykoanalytiskaoch fenomenologiska reflektioner.

 

 

PPP:s genomförda aktiviteter under 2018

14 september samtalar vi om gruppterapi

Inleder gör Ulf Åkerström verksam vid Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen Tidigare organisations-konsult vid Sandahl Partners.

19 oktober samtalar vi om Schematerapi

Inleder gör Bengt Eriksson och Camilla Tell från Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

30 november samtalar vi om Symboldrama

Inleder gör Marta Cullberg Weston som genom åren föreläst och skrivit böcker i många olika ämnen

Mer information och anmälan
Louise.boman@telia.com


Föreläsningar våren 2018

9 februari
Marianne Lundmark  och Björn Elwin
berättar om ISTDP,
Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy

9 mars
Bo Blåvarg och Feliks Wallenrodhe
berättar om Existentiell Psykoterapi


4 maj
Björn Hedquist, medlem i Förbundstyrelsen,
berättar om KBT

Datum för höstterminen 2018
14 september
Om Gruppterapi

19 oktober
Om Schematerapi

30 november
Om Symboldrama

Lyckad konferens i Vence


Louise Boman tillsammans med kursledarna Christer Sandahl och Patricia Tudor Sandahl.
Läs mer