Bli medlem

Det är viktigt att du har angett samma e-postadress till medlemsregistret som du anger nedan. Du kan kontrollera dina uppgifter på min sida på Sveriges Psykologförbund.

Medlemsavgift 200 kr/år

Psykologstudent 100kr/år

Ansök om medlemskap i Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet

Kontakt

Ordförande
Louise Boman
louise.boman@telia.com

Tel 0706 95 10 95

Broschyr:
Privatpraktiserande Psykologer/psykoterapeuter PPP