Arbets- och Organisationspsykologi

Psykolog i arbetsmarknadsverket på 1900-talet 

Ulla-Britt Selander och Birgitta Svanberg
Författarna tar sin utgångspunkt i Leipzig i det sena 1800-talet, dit man kan spåra arbetspsykologins rötter. Via andra världskrigets mer praktiskt inriktade utveckling landar berättelsen ganska snabbt i den svenska utvecklingen under mitten och senare delen av 1900-talet.
Läs artikeln

En psykologs yrkesbana
Sven-Lennart Lindlöf

Författarens bidrag är en personlig och delvis rapsodisk framställning som i snabb takt tar oss från Psykotekniska Institutet i Stock-holm på 1950-talet till Personaladministrativa Rådets masstestningar på 1960-talet och vidare mot en mer individ-, grupp- och organisationsorienterad verksamhet i egen regi.
Läs artikeln

Mönstring – en mönsterverksamhet?
Johan Lohtigius

När jag ska försöka samla mig inför uppgiften att skriva ner lite om min yrkesverksamhet är det många minnen som strömmar fram, ganska osorterade. I nedanstående opus gör jag ett antal nedslag i en cirka 40-årig yrkesverksamhet.
Läs artikeln

Militärpsykologins historia ur mitt eget perspektiv
Kristina Pollack

Militärpsykologi, senare benämnd Försvarspsykologi, har kommit att bidra avsevärt till en förbättrad säkerhet. Författaren har genom egna erfarenheter av mer än ett tusentals lämplighetsprövningar främst inom flygvapnet i ett aktivt psykologiskt urvalsarbete från sent 1960-tal till början av 1980-talet, kunnat göra personliga jämförelser och iakttagelser över tid.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående artiklar Arbets- och Organisationspsykologi