Ett ämne -Två världar

Att hålla på att bli psykolog

Lennart Parknäs

Författaren beskriver sin yrkesbana som inföll under den tid då en formell psykologutbildning saknades. Vi får ta del av de vägar som blivande och även yrkesverksamma psykologer kunde ta sig fram på i ett förhållandevis oetablerat yrke.
Läs artikeln

Att bli psykolog innan det fanns en professionsutbildning.

Anders Hallborg

Han ger några ögonblicksbilder av de tillfälligheter som avgjorde hans väg till psykologyrket och sin yrkesbana inom universitetsvärlden. Detta under en tid då psykologyrket i princip var okänt.
Läs artikeln

Hur jag inte blev psykolog
Gunn Johansson

Författaren ger en bild av sitt yrkesval som pendlade mellan medicin och psykologi och där hon så småningom, och inte minst som professor i arbetspsykologi, fick möjlighet att förena de båda. Det är intressant att följa de faktorer som påverkade hennes val, både hennes tankar och de tillfällen som till slut kom att avgöra hennes inriktning.
Läs artikeln

Mitt yrkesliv som arbetspsykolog, forskare och pedagog
Lars Sjödahl

Författaren placerar sitt yrkesliv i faser som tillsammans bildar en enhet. Här följer en beskrivning över de faser som format författarens yrkesliv som lärare, psykolog och forskare.
Läs artikeln

Här finns en pdf med ovanstående artiklar Ett ämne - Två Världar