Forensisk psykologi

Att arbeta med våld – om forensisk psykoterapi

Reflexioner om ett psykologiskt yrkesliv
Hans Åberg
Är det tänkbart som starkt engagerad klinisk psykolog, med specialinriktning på våldsbehandling, när väl pensionen infunnit sig, att strunta i de nya formerna som våldet tar sig och som överväldigar oss? Näthat, grooming, masskjutningar, hatbrott, hedersrelaterade livsinskränkningar, systematiserade organstölder, sexuella trakasserier i skydd av folkmassan? Nej, det går inte att slå ifrån sig.
Läs artikeln