Klinisk vuxenpsykologi

Att arbeta som psykolog inom lasarettspsykiatri på landsorten under 1970- och 1980-talen
Stefan Jern

Anteckningar om psykologernas etablering inom psykiatrin.
Läs artikeln

25 år sedan Långbro fick sin första psykolog
Olena Sennton

Författarens bidrag ”25 år sedan Långbro fick sin första psykolog” är en artikel som publicerades 1985 i Socialmedicinsk Tidskrift, där hon bl a beskriver sitt första möte med Långbro 1948 vid en fyra månaders auskultation.
Läs artikeln

Etiskt och oetiskt i psykiatrin – en subjektiv betraktelse av de senaste 50 åren

Sonja Levander

 En tillbakablick till i slutet av 1950-talet på mina erfarenheter som psykolog i olika former av psykiatrisk  vård.  Jag beskriver sedan den övergång som skedde i Sverige från sluten vård till öppna psykiatrimottagningar.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående två artiklar - Klinisk Vuxenpsykologi