Klinisk vuxenpsykologi

25 år sedan Långbro fick sin första psykolog
Olena Sennton

Författarens bidrag ”25 år sedan Långbro fick sin första psykolog” är en artikel som publicerades 1985 i Socialmedicinsk Tidskrift, där hon bl a beskriver sitt första möte med Långbro 1948 vid en fyra månaders auskultation.
Läs artikeln

Etiskt och oetiskt i psykiatrin – en subjektiv betraktelse av de senaste 50 åren

Sonja Levander

 En tillbakablick till i slutet av 1950-talet på mina erfarenheter som psykolog i olika former av psykiatrisk  vård.  Jag beskriver sedan den övergång som skedde i Sverige från sluten vård till öppna psykiatrimottagningar.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående två artiklar - Klinisk Vuxenpsykologi