Beroendepsykologer vill bilda ny förening

En nationell förening inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) behövs för att stärka det psykologiska perspektivet och psykologers kompetens inom området. Det säger Claudia Fahlke, psykolog och professor i hälsopsykologi med inriktning mot beroendepsykologi vid Göteborgs universitet.

Hon är en av de psykologer med inriktning mot missbruk- och beroendefrågor som ingår i en arbetsgrupp som i höstas ansökt om att få bilda en nationell förening inom Sveriges Psykologförbund. Förbundsstyrelsen har godkänt föreningen men formellt beslut kommer att tas på Psykologförbundets kongress den 16-17 maj 2020.

Varför är det viktigt att bilda en nationell förening? 
- Ett vägande argument är att psykologer i dag kan specialisera sig inom ANDTS-området och då behövs en förening som stödjer och utvecklar området. Som yrkesförening kan vi företräda och vara en remissinstans. Vi kan också lyfta psykologisk forskning och sprida kunskap till olika yrkesprofessioner och allmänheten.

Vad hoppas du att föreningen kan bidra med?
- Vi vill arbeta för att minska stigmatiseringen av patienter med olika beroendetillstånd och verka för att beroende får samma status som övrig psykiatri. Psykologer inom detta område kan göra skillnad och det är viktigt att vi stödjer varandra kollegialt, att vi syns, hörs och agerar i olika sammanhang, så som i samhällsdebatten. Vår intention är att stärka ANDTS-området inom grund- och vidareutbildningar och fungera som en brygga mellan klinik och forskning, säger Claudia Fahlke.

Nästa steg mot bildandet av den nationella föreningen ANDTS är ett konstituerande möte, som sker 20 april i Göteborg, där styrelse kommer att utses. I arbetsgruppen finns, förutom Claudia Fahlke, Eva Hallberg, Christina Scheffel Birath, Kristina Sundqvist och Sara Wallhed Finn. Mer info och anmälan till mötet