Säker Suicidprevention

Vill du bidra med din kunskap och kompetens i ett projekt vars uppgift är att stärka suicidprevention inom vården?

Projektet ”Säker Suicidprevention” (SSP) söker kontinuerligt psykologer från hela landet att ingå i tvärprofessionella team som ska hjälpa verksamheter att förbättra sitt sekundära suicidpreventionsarbete. Uppdraget omfattar mellan 7 och 8 dagar. För att du ska kunna vara tjänstledig med bibehållen lön erbjuds din arbetsgivare ersättning från Löf, som även bekostar utlägg för logi och resor. Se bifogade filer för mer information och intresseanmälan.

Uppdraget omfattar mellan sju och åtta dagar. För att du ska kunna vara tjänstledig med bibehållen lön erbjuds din arbetsgivare ersättning från patientförsäkringsbolaget Löf, som även bekostar utlägg för logi och resor.

Här finns mer information och intresseanmälan: