”Vi ska vara en blåslampa och en resurs”

Nätverket psykologer för hållbar utveckling, som funnits sedan 2014, har nu tagit steget och  bildat en nationell förening PHU (Psykologer för hållbar utveckling) inom Sveriges Psykologförbund. Förbundsstyrelsen gav sitt godkännande i höstas, men formellt beslut tas på Psykologförbundets kongress 16-17 maj 2020.

Varför en nationell förening och inte ett nätverk?
-Vi kände att det var dags att organisera oss bättre och en nationell förening kan vara ett bra sätt. Dessutom tror vi att hållbarhet är ett

område som bör införlivas i Psykologförbundet, säger Jonas Mosskin.

- Vår förening vill fungera som en kunskapsbank, en resurs när det behövs, men vi vill också utöva påtryckningar gentemot såväl beslutsfattare som Psykologförbundet, säger Paula Richter.

Hur ska ni göra det?
-Enligt många forskare och beslutsfattare råder ett klimatnödläge. Samhällets krisberedskap och resiliens behöver stärkas. Vi kan i dag inte se att Psykologförbundet har formulerat vad psykologer och psykologin kan erbjuda samhället vad gäller klimatfrågan. Vår förening vill bidra till att tydliggöra och tillgängliggöra den kunskapen. Vi ska vara en blåslampa och en kunskapsresurs för övriga psykologkåren och samhället, förklarar Jonas Mosskin. 

Paula Richter betonar också betydelsen av att människor i vår del av världen behöver förhålla sig till hållbar utveckling utifrån ett globalt perspektiv. 

-Vi måste bort ifrån det nuvarande individualistiska vinsttänkandet och istället satsa på det vi människor verkligen behöver - gemenskap och samhörighet med varandra och med naturen, säger hon.

Varför ska psykologer engagera sig fackligt och i PHU i synnerhet?
-Jag tänker inte så, säger Jonas Mosskin. Jag ser ett behov av kollektiva lösningar på gemensamma problem och utmaningar. För mig är Psykologförbundet en viktig aktör och röst som kan göra skillnad. Det vill jag bidra till.

Alla psykologer och psykologstuderande, som är intresserade av hållbarhet och psykologi, är välkomna att ansöka om medlemskap i den nationella föreningen PHU.

Nästkommande möten sker 12 mars i Umeå, och 26 mars i Stockholm.