Anmälan till HBTQ-nätverket

För att kunna ta tillvara intresse, erfarenhet, kunskap och engagemang bland psykologer har vi startat ett nätverk för hbtq-frågor inom Psykologförbundet.

Nätverket ska vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hbtq-frågor och normkritiska perspektiv i psykologiskt arbete, samt ge möjlighet att träffas för att diskutera, utveckla och driva idéer, skapa opinion och planera aktiviteter.

Alla intresserade psykologer och psykologstudenter är välkomna som medlemmar. Nätverket träffas två gånger per år. Den som vill engagera sig mellan träffarna får gärna gå med i någon av nätverkets arbetsgrupper som tar sig an allt från planering av Pride-aktiviteter till utformande av riktlinjer och rekommendationer för psykologiskt arbete till att skriva hbtq-psykologins historia i Sverige! För mer information om de arbetsgrupper som finns kan ni kontakta någon av nätverkets kontaktpersoner.

För att bli medlem kan du registrera dig i formuläret längst ner på sidan.

Du kan även bli medlem i vår facebook-grupp "HBTQ-nätverket inom Sveriges Psykologförbund".

Anmälan till HBTQ-nätverket

Kontakt Sveriges psykologers HBTQ-nätverk

Maria Kindstedt

E-post: hbtqpsykologi@gmail.com