Anmälan till HBTQ-nätverket

För att kunna ta tillvara intresse, erfarenhet, kunskap och engagemang bland psykologer har vi startat ett nätverk för hbtq-frågor inom Psykologförbundet.

Nätverket ska vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hbtq-frågor och normkritiska perspektiv i psykologiskt arbete, samt ge möjlighet att träffas för att diskutera, utveckla och driva idéer, skapa opinion och planera aktiviteter.

Alla intresserade psykologer och psykologstudenter är välkomna som medlemmar. Nätverket träffas två gånger per år. Den som vill engagera sig mellan träffarna får gärna gå med i någon av nätverkets arbetsgrupper som tar sig an allt från planering av Pride-aktiviteter till utformande av riktlinjer och rekommendationer för psykologiskt arbete till att skriva hbtq-psykologins historia i Sverige! För mer information om de arbetsgrupper som finns kan ni kontakta någon av nätverkets kontaktpersoner.

Du kan även bli medlem i vår facebook-grupp "HBTQ-nätverket inom Sveriges Psykologförbund".

 

Anmäl dig till HBTQ-nätverket här

Anmäl dig till HBTQ-nätverket här

Kontakt Sveriges psykologers HBTQ-nätverk