Länkar

Här har vi samlat länkar som kan vara ett stöd och inspiration för psykologer avseende HBTQ.

Dokument från Sveriges Psykologförbund

Länkar från externa aktörer

Rätten till hälsa. Hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa. En broschyr framtagen av Folkhälsoinstitutet.

Kön och sexualitet ur ett fackligt perspektiv. Presentation av Lisa Ericsons vid RFSL riktad till fackliga förtroendevalda.

Hon, hen, han, en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för transpersoner, Ungdomsstyrelsens skrifter 2010


American Psychological Association (2011). Guidelines for psychotherapy with lesbian, gay & bisexual clients, 67:1. 10-42. DOI: 10.1037/a0024659

The British Psychological Society (2012). Guidelines and Literature Review for Psychologists Working Therapeutically with Sexual and Gender Minority Clients.