Nätverk för primärvårdspsykologer

Vid Psykologförbundets kongress 2016 fattades beslut om nätverk som en organisationsform inom förbundet, och initiativ togs direkt om att bilda ett nätverk för primärvårdspsykologer i Sverige. Syftet med nätverket är att utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte och stöd mellan psykologkollegor i primärvården i hela landet och att vara en referensgrupp till förbundets centrala arbete med primärvårdsfrågor.

Primärvården i Sverige står inför en stor utmaning utifrån den ökande psykiska ohälsan i samhället. Studier visar på att 20-40% av de patienter som söker primärvård lider av psykisk ohälsa i någon form. Primärvården är på många håll inte utformad för att möta detta behov. Precis som Psykologförbundets undersökningar visar, varierar psykologbemanningen stort mellan olika delar av landet. Vi vet att psykologer är en viktig nyckel i arbetet med att bedöma och behandla psykisk ohälsa och att god kunskap och erfarenhet nu skapas på många håll som är väl värd att dela nationellt. Psykologer är även en ny och växande profession i primärvården, kollegialt stöd är därför viktigt. Nätverket är också en ovärderlig erfarenhetsbas i Psykologförbundets arbete med primärvårdsfrågor.

Tanken är att nätverket ska växa till att ha medlemmar i hela landet från både privat och offentligt driven primärvård. Detta för att information ska kunna spridas effektivt och ansvaret för nätverksträffar kunna cirkulera.

Hösten 2017 anordnades den första nationella nätverksträffen i samarbete med Umeå universitet. Det blev givande dagar som blivit till en antologi på temat primärvårdspsykologi som är tänkt att inspirera fortsatt utveckling! 2018 års nätverksträff bli 6-7 november i Linköping. Tema: Framtidens primärvård! Anmälningssidan kommer öppnas i augusti och program uppdateras löpande. Genom att registrera dig här säkerställer du att få mer information om nätverksträffen och annat som planeras. Hör gärna av dig om du själv vill sprida information eller kursinbjudningar till nätverket!


Styrgruppen för Nätverket för primärvårdspsykologer i Sverige:

Annalena Pejok, Västerbotten
annalena.pejok@vll.se

Oskar Eriksson, Värmland
oskar.e.eriksson@liv.se

Ulrika Janzon, Västra Götaland
ulrika.janzon@vgregion.se

Ayeh Ebrahimi, Stockholm
ayeh.Ebrahimi@capio.se

Maria Eriksson, Västra Götaland
maria.eriksson@capio.se