Inledning

Primärvårdspsykologi är ett snabbt växande verksamhetsområde för psykologer. Från att ha varit en helt medicinsk företeelse så tar psykologer plats, vilket borde ha varit en självklarhet då en tredjedel av patienterna söker för psykisk ohälsa och ska ha rätt att möta rätt kompetens. Ökningen av psykologer i primärvården är glädjande. Samtidigt har vi många psykologer som fortfarande arbetar ensamma på vårdcentraler, med allt vad det kan innebära när det gäller arbetsmiljö och kollegialt utbyte. Utifrån det är jag glad och tacksam över det stöd ett nätverk ger och att en inspirerande antologi skrivits medan kampen fortsätter för ökad psykologtäthet.

Trevlig läsning.

Anders Wahlberg
Ordförande i Sveriges Psykologförbund