Nätverksdag 25 november

Vi bjuder in till digital nätverksdag via Zoom onsdag den 25 november. Under dagen bjuds på tre intressanta föreläsningar och möjlighet att delta i workshops kring högaktuella ämnen inom digital psykologi.

Agenda

8.45-9.00 Introduktion

Kristofer Vernmark berättar kort om vilka aktiviteter som pågår i nätverket just nu och ger en introduktion till dagen.

09.00-09.45

Barn och ungdomar är inte små vuxna: Utvecklingsaspekter av internetförmedlad behandling

Vilken kunskap behövs i teori och praktik för att använda digital behandling för personer under 18 år med psykiatriska tillstånd? Hur kan man utforma internetförmedlade behandlingsprogram som kan möta barn och ungdomars behov? Hur ser barn och ungdomar själva på internetförmedlade behandlingsinsatser?

Martina Nordh är legitimerad psykolog och forskare på Karolinska Institutet med flera års erfarenhet av arbete inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Sedan år 2015 forskar hon vid Mottagningen för Barninternetprojekt på enheten BUP FoU i Stockholm.

Våld i Virtual Reality – nya möjligheter till bedömning och behandling i forensiska verksamheter?
10.00-10.45

Under föreläsningen ges en inblick i pågående projekt där Virtual Reality används som ett kompletterande verktyg i bedömning och behandling av våldsproblematik inom forensisk verksamhet. Ni kommer att få ta del av en ny behandlingsmetod för behandling av aggression; Virtual Reality Aggression Prevention Training; som just nu är under utvärdering i svensk rättspsykiatri och kriminalvård. Tillsammans kommer vi att gå igenom utmaningar och möjligheter med denna typ av teknologi i bedömning och behandling i forensiska verksamheter.

Märta Wallinius är leg. psykolog och docent i rättspsykiatri. Hon arbetar som forskningschef på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och har mångårig erfarenhet av bemötande, bedömning och behandling av personer med våldsproblematik i kombination med varierande grad av psykisk ohälsa.


11.00-11.45

Framtidens psykologiska behandlingar 

Glöm AI-terapueter, receptbelagda datorspel mot depression och annat för futuristiskt. Hur kommer en realistisk framtid se ut och fungera för behandling av psykisk ohälsa? 

Hoa Ly är forskare och produktansvarig på Kry och han fokuserar just nu på att bygga fler produkter inom området mental hälsa.


12.00-13.00 Paus för lunch

 

13.00-13.15

Förbundsordförande Kristina Taylor inleder eftermiddagen. 

13.15-14.00

Workshop 1

14.00-14.45

Workshop 2

Kanske vill du lära dig mer om implementering av digitala verktyg genom att samtala med andra om deras erfarenheter? Eller så vill du snacka om alla dina tankar du har kring blended treatment? Eller så är det så att du har ett skriande behov att prata av dig om att bedriva behandling och samtal via video. Oavsett vilket så ska du vara med på någon av eftermiddagens workshops. 

Under eftermiddagen kommer du att ha möjlighet att delta i två workshops. De ämnen du kan välja mellan är “Implementering”, “Blended treatment” och/eller ”Samtal via video”. Samtliga workshops kommer att modereras av experter inom ämnet. 

Alla tre teman är möjliga att välja både kl.13.15 och kl.14 vilket gör att du hinner ingå i två grupper. 

14.45-15.00

Gemensam avslutning