Prioriterade områden 2020-2023

Psykologer är med och leder Sveriges digitalisering av vården

  • Psykologer är oumbärliga för att Sverige ska nå Vision e-hälsa 2025 och bör vara de som strategiskt driver frågor om hur vi skapar god psykisk hälsa och ett välmående samhälle med hjälp av digitala insatser. 

Vårdgivarna är de som skapar förutsättningar för bästa möjliga digitala vård vid psykisk ohälsa

  • Verksamheter som arbetar med psykisk hälsa/ohälsa behöver ha en väl understödjande struktur för digitala insatser, samt plan för utveckling och kompetensförsörjning, för att kunna bedriva en digital vård av högsta kvalitet.

Digitalisering är en central fråga för psykologers professionsutveckling

  • Ökade färdigheter och kunskaper om digital psykologi är en absolut nödvändighet inom kåren, och kan skapa en framtidssäkrad professionsutveckling med hög påverkan på vård och samhälle i stort, och behöver därför vara ett prioriterat område för Psykologförbundet.

Psykologprogrammen ska säkra god digital kompetens hos framtida psykologer

  • Lärosäten behöver införliva specifika mål kopplade till digital psykologi för att framtidens psykologer ska vara väl förberedda och kunna driva utvecklingen framåt av digital psykologi.