Styrgrupp för Nätverket Digitala psykologer

Kristofer Vernmark, leg psykolog/fil dr
Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi, ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Josef Neib, leg. Psykolog, Vårdenhetschef på Region Gävleborg 
Emma Gårdbro, Leg psykolog, Psykologpartners
Amanda Simonsson, Leg. psykolog och projektledare, Nära vård och hälsa i Region Uppsala
Robert Persson Asplund

Kontaktperson

Kristofer Vernmark 
kvernmark@gmail.com