Psykologföreningen inom Landstinget i Kalmar Län

Kalmar län är ett avlångt län med flera huvudorter där det bedrivs psykologverksamhet av hög kvalitet. I Kalmar län har man valt att anställa psykologer i primärvården på våra hälsocentraler för att erbjuda psykologisk behandling.

Även psykologverksamheten inom Mödra-och barnhälsovården är kopplad till primärvårdssektorn. Psykologer finns också inom Barn- och vuxenpsykiatri samt inom Habilitering/rehabilitering. Vi har ett aktivt PTP-program med en rektor som är psykolog i aktiv tjänst.

Sammanlagt är vi strax under 100 anställda, varav de flesta är medlemmar i psykologföreningen. Psykologföreningen försöker arbeta så aktivt som möjligt för att påverka våra beslutsfattare och samtidigt ha en löpande dialog med medlemmarna.

Styrelsen behöver alltid tillskott av starka och engagerade kollegor så den som vill arbeta för psykologers villkor är välkommen att visa sitt intresse till oss. Vi är tacksamma för andra synpunkter och förslag också!

Teknik effektiviserar arbetet och ökar delaktigheten i psykologföreningen i Kalmar

Charlotte Blomqvist”Sättet att hantera årsmötena har dubblerat antalet närvarande medlemmar”, berättar ordförande Charlotte Blomqvist.

Läs mer

(artikeln är publicerad i Psykologtidningen 7/15)

Styrelsen

Ordf 
Charlotte Blomqvist
0480-842 40
charlotte.blomqvist@ltkalmar.se

Vice ordf
Maria Engström
0480-10309
maria.engstrom
@ltkalmar.se

Ledamot
Martina Sundberg
0490-86025
martina.sundberg@ltkalmar.se

Suppl
Annika Lundmark
0480-81897
annika.lundmark
@ltkalmar.se