Nyköping
Eskilstuna Katrineholm

Styrelsen

Ordförande
Helena Seidl
Regionsjukhuset Karsudden
Tel: 0150-560 39
helena.seidl@dll.se

Sekreterare
Ann-Sofi Karlsson
NeuroRehab Eskilstuna
Tel:016-10 37 95
ann-sofi.karlsson@dll.se

Ledamot 
Leonor Modée
Habiliteringsverksamheten Norra enheten
Tel: 016-10 35 33
leonor.modée@dll.se

 

 


Katrineholm

Helena Seidl
Regionsjukhuset Karsudden
Tel: 0150-560 39

helena.seidl@dll.se

Michéle Storm 
Psykiatriska mott, KSK
0150-74774,
michele.stormvandemeulebrouck
@dll.se
   

Eskilstuna

Anne-Marie Skogh
Psykiatriska mott, Eskilstuna
Tel: 016-104833
anne-marie.skogh@dll.se

Ann-Sofi Karlsson
NeuroRehab
Eskilstuna
Tel:016-10 37 95
ann-sofi.karlsson@dll.se
ann-sofi.karlsson@dll.se

Leonor Modée
Habiliteringsverksamheten Norra enheten
Tel: 016-10 35 33
leonor.modée@dll.se

Eva Grufman


Barnhälsovården, MSE

016-103675
eva.grufman@dll.se

Christina Thinsz
BUP, MSE
Tel: 010-4925828
christina.thinsz@dll.se

 

 

 

 

 

  

 

Psykologföreningens medlemsenkät 2014

Läs sammanfattningen