Oj – vilken dag!

Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen (PVGR) hade en heldag i torsdags på anrika hotell Eggers i centrala Göteborg (där f ö min mormor som 15-åring arbetade år 1900!)
Vi startade med en utbildningsdag för dem, som brukar arbeta med lönefrågor. Vi hade bjudit in Niklas Hjelte och Lidija Beljic från HR-strategiska avdelningen i Västra Götaland.

Niklas Hjelte talade om den 3-åriga löneprocessen från budgetplanering och fram till löneavstämning. Att det tar så lång tid handlar om analys av processen, utarbetande av lönepolitiska riktlinjer, bl a vilka grupper man väljer att satsa på, klarlägga hur löne¬utrymmet är, få en bild av hur förhandlingar i industrin och andra förbund kommer att påverka löneläget i stort och slutligen förmedla dessa processer till respektive HR-chef, som i sin tur skall förmedla till varje enhetschef.

Lidija Beljic är en av fyra personer, som är ansvariga för bibehållande/nyrekrytering av kompetens. Hon berättade att man analyserar hur kompetenssituationen ser ut de närmaste 5 åren, ser över pensionsavgångar, analyserar hur situationen har sett ut i perioden innan, gör en omvärldsanalys för att locka personer i en specifik yrkesgrupp att stanna kvar eller komma till Västra Götaland för att bidra med sin kompetens.
Båda inspirerade gruppen till kreativa tankegångar.

Tyvärr hade inbjudna Kerstin Twedmark tappat rösten och meddelade återbud i sista stund, så Anders W Eriksson och jag fick improvisera vår betydligt ytligare kunskap i fråga om det som sker gällande Specialistordningen. Vi försökte ge en inblick i de ansträngningar som Kerstin och Maria Lindhe gör, såväl ifråga om att samhället bör ta ansvar för den viktiga frågan om behovet av specialisering för psykologer, som för det betungande administrativa arbetet.

Styrelsemöte
Vi hann med ett förkortat styrelsemöte i flygande fläng innan nästa programpunkt.

Trivsam samvaro på After work
Till kvällens after work på hotell Eggers räksmörgås med dryck hade 62 personer anmält sig, varav ett tiotal studenter. Vi hade även till detta samkväm utlovat informa- tion om specialistutbildningen. Tyvärr tillät inte akustiken att man kunde informera om annat än hälsa alla välkomna – om de kunde läsa på läpparna.

Nåväl – styrelsmedlemmarna hade spridit ut sig i lokalen, så vi hoppas ändå att många hade möjlighet att ställa sina viktiga frågor och vara sociala med närmaste bordsgrannar. Av ljudnivån i lokalen lät det som att den sociala samvaron var på topp. Vi lovade att sända ut information via mail i stället.
Tack alla som kom och gjorde kvällen så lyckad!

Gunilla Petersson-Bergström