Psykologföreningen i
Stockholms läns landsting

Psykologföreningen Stockholms läns landsting är Sveriges största fackliga förening för psykologer med ca 1000 medlemmar.

Under 2018 kommer föreningen att fortsätta arbetet med lönekartläggning samt specialisttjänster och Psykologiskt ledningsansvar (PLA) för psykologer i Stockholms läns landsting.

Det årliga föreningsmötet är föreningens högst beslutande organ. 2018 hölls mötet 13 februari då nuvarande styrelse valdes av mötesdeltagarna. Inför årsmötet 2019 består valberedningen än så länge av leg psykolog Solveig Danielsson Ekbom. Om du önskar vara med och påverka styrelsens utformning i framtiden är du välkommen att vara en del av valberedningen. Kontakta då Solveig direkt per mail Solveig.danielsson-ekbom@sll.se. Även förslag till förändringar i styrelsen kan mailas till Solveig.

Kontakt

Ordförande, förhandlare
Liisa Holtay
Arbetsplats: Habilitering & Hälsa
E-post:
liisa.holtay@sll.se
08-123 404 84
070-967 64 72

Läs mer om

Flextid
Bisyssla