2014-04-25

RAPPA:s studiebesök vid Andersberg SALUT Halland

130628
Styrelsen hade förmånen att träffa arbetsförmedlare Muzafera Bengtsson och hälsosamordnare Luciane Cesar på plats i Andersberg för information om SALUT Halland (SH).

Det är ett projekt med löptiden tre år och som är beläget på Medborgarservice i Andersbergs centrum utifrån direktiv att verksamheten ska befinna sig där folket i området bor. Projektets fokus ligger på arbete, hälsa, språk och integration. Finansieringen sker via kommun, Region Halland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.En styrgrupp ansvarar för projektet med chefsrepresentanter (ca 6-7 personer) från finansiärerna såväl som bostadsbolaget i området. 

En av anledningarna till man startade projektet var att projektledare Amir Kaderland märkte att primärvården var tungt belastad med ärenden där man inte lyckades ge patienten rätt stöd för att han/hon skulle må bättre. Att ha ont i kroppen och själen kan bero på många saker.

Skulle man kunna arbeta på ett annat sätt med flera olika aktörer samlade och se om detta skulle kunna ge ett bättre stöd till individen samtidigt som det sannolikt skulle vara mer resurseffektivt ur ett samhällsperspektiv? Andersberg är ett område med hög arbetslöshet och där frekvensen av omhändertagande av barn är högre än riksgenomsnittet liksom graden av kriminalitet.

Teamet i Salut Halland består av hälsosamordnare (psykiatrisjuksköterska), socialarbetare, lärare och arbetsförmedlare. Man bedriver individuella kontakter såväl som gruppverksamhet. Hälsosamordnaren kan erbjuda utbildningar kring t ex livsstil, kost, motion och stress samt lotsa till rätt instans inom hälso- och sjukvården. Socialarbetaren är frikopplad från myndighetsrollen och arbetar uppsökande, stödjande och lotsande i frågor som berör familjefrågor och föräldraskap såväl som orientering i det svenska samhället. Läraren arbetar med funktionell svenska riktad till personer och grupper utifrån behovsnivå. Arbetsförmedlaren är den enda myndighetspersonen och arbetar aktivt med både arbetstagare, arbetsgivare och näringsliv.

Projektet hade i slutet av juni varit i gång under ca tre månader och man tror sig ha genomfört minst 300 samtal. Man ser att denna projektform möjliggör att man lyckas få mer information om personerna och ge dem bättre stöd t ex har en tydlig fattigdom i flera utav familjerna uppenbarats och man har kunnat slussa vidare till ”rätt” hjälpinstans och göra familjen mer mottaglig för andra insatser. Fram tills nu har man tagit in besökare från andra bostadsområden, men framgent är det tänkt att vara riktat endast till befolkningen som bor i Andersberg. Projektet är riktat till samtliga boende (ca 4500 invånare varav ca 10% är svenskar till ursprung) dvs inga begränsningar avseende t ex ålder, funktionsnedsättning eller etnicitet. Man förefaller se till hela livs- och familjesituationen och arbetar preventivt.

Sedan i mars och fram till slutet av juni hade 16 personer kommit i anställning + ytterligare ca 10 personer erhållit sommarjobb. För flera är det första gången som man kommer ut på arbetsmarknaden. Flera utav anställningarna är subventionerade. Insatser via Arbetsförmedlingens specialister är viktiga bl a gällande utredningar. Under dagens möte ventileras utvecklingstanken att kanske specialisterna skulle bedriva sina insatser ute på plats i Anderberg istället för på Af-kontoret dels för att på så vis vara närmare kunden, dels för att kunna överföra kunskap om vad Af:s specialister kan bidra med till övriga ingående parter i projektet.

Muzafera och Luciane anger att arbetet stundom kan upplevas som tungt, men betonar att responsen från kunderna gör arbetet väldigt givande och beskriver arbetet inom Salut Halland som en ”vidareutbildning” i livets skola.

Nyheter

Öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

2019-05-07

Den största utarmningen av stödet till funktionsnedsatta på arbetsmarknaden någonsin. Vem bryr sig?

RAPPA:s studiebesök vid Andersberg SALUT Halland

2014-04-25

130628 Styrelsen hade förmånen att träffa arbetsförmedlare Muzafera Bengtsson och hälsosamordnare...

Studiebesök på Unga i Malmö 5 april 2013

2014-04-25

Under RAPPA:s styrelsens besök på Unga in blev vi mottagna av våra AR- kollegor Lotta Rempe,...