2014-04-25

Studiebesök på Unga i Malmö 5 april 2013

Under RAPPA:s styrelsens besök på Unga in blev vi mottagna av våra
AR- kollegor Lotta Rempe, socialkonsulent och Henrik Brodin, psykolog.
De arbetar i projektet och höll en presentation för oss. Det blev ett mycket inspirerande, intressant och informativt studiebesök.

(Se gärna bildspelet som Lotta och Henrik visades för oss och som vi har lagt som bilaga.)


Unga in är ett ESF-projekt som ger fler ungdomar möjlighet till arbete. Projektet vänder sig till unga i åldern 16-24 år som inte studerar, arbetar eller har någon känd planering och som heller inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Unga in gör konkreta insatser för att ungdomar ska få en väg in på arbetsmarknaden och stärka sig själva. Projektet ser över hela den ungas livssituation genom kartläggning och planerar därefter konkreta jobbsökaraktiviteter såsom mentorskap, studiebesök och "prova-på intervju", i kombination med stöd i kontakten med andra verksamheter.

Projektet arbetar även med att synliggöra och påpeka att ungas situation på arbetsmarknaden är flera aktörers ansvar. För att unga ska komma in i samhällets trygghetssystem och närmare den egna försörjningen måste samarbetet mellan de olika aktörer som rör sig på ungas arenor förbättras för att möta ungdomar med rätt hjälp.

Arbetet i projektet bedrivs i modulform bestående av 5 moduler: Inflöde, Start, Individuell anpassning och Utflöde. Mycket av arbetet går ut på att skaffa kontakt och förtroende: Unga medarbetare, s.k. Marknadsförare med ”lokalkännedom” och ”kulturkompetens” är knutna till projektet för att utgöra en länk mellan ungdomarna och tjänstemännen i projektet och på AF. 

Modulerna består av olika aktiviteter som infomöte, kartläggning, inskrivning på AF, studiebesök, praktik, självkänsla och motivationsarbete, mentorskap, rekryteringsträffar, jobbskuggning vilket betyder mycket korta prova-på praktik perioder, Jobb Malmö m.m.
Specialisternas roll i projektet är bl.a. metodutveckling, kartläggning, utredning, vägledning, samt deltagande i samtliga delprojekt.

Projektet ägs av Arbetsförmedlingen och medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Unga in sker även i samarbete med Fryshuset, Rikspolisstyrelsen, kommunerna, arbetsgivare och Sveriges Kommuner och Landsting. Tillsammans tar aktörerna ett krafttag för att hitta fungerande metoder och strategier att möta målgruppen Unga ins behov.

Unga in finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå och pågår till och med våren 2014. Metoderna kommer under tiden att implementeras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Nyheter

Öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

2019-05-07

Den största utarmningen av stödet till funktionsnedsatta på arbetsmarknaden någonsin. Vem bryr sig?

RAPPA:s studiebesök vid Andersberg SALUT Halland

2014-04-25

130628 Styrelsen hade förmånen att träffa arbetsförmedlare Muzafera Bengtsson och hälsosamordnare...

Studiebesök på Unga i Malmö 5 april 2013

2014-04-25

Under RAPPA:s styrelsens besök på Unga in blev vi mottagna av våra AR- kollegor Lotta Rempe,...