2019-05-07

Öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Den största utarmningen av stödet till funktionsnedsatta på arbetsmarknaden någonsin. Vem bryr sig?

Ohälsotalen innebär stort lidande och den psykiska ohälsan bland unga ökar med stora samhällskostnader till följd. Enligt Folkhälsomyndigheten beror det delvis på kraven på arbetsmarknaden. Samtidigt ropar arbetsgivarna efter kompetens. I denna situation väljer Regeringens att göra sig av med över hälften av den yrkesgrupp som har som sitt fokus att jobba med just matchning mellan arbetssökande med särskilda behov och arbetsgivare som vill anställa.

Vi psykologer som dagligen arbetar med denna matchning ser en mycket stor risk att ungdomar med ohälsa och yrkesvilsenhet aldrig kommer att komma in i samhället. Utanförskapet förstärks, ohälsan likaså, resurser och potential går till spillo. Med den beslutade kontorsnedläggningen ser vi att landsbygden drabbas hårdast. Arbetskraft som går till spillo och företag som hindras att växa blir i förlängningen ett samhällsproblem. Har vi verkligen råd med att ungdomars arbetskraft i än högre grad än idag kastas bort när arbetsmarknaden skriker efter folk?

Arbetsförmedlingens psykologer har utvecklat och utfört insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden under decennier och tryggat kvalitet och lika bedömningar av arbetssökande i hela landet. I regeringens planer ingår att andra aktörer ska ta över mycket av Arbetsförmedlingens uppdrag. I realiteten kommer delar av landet att stå utan andra aktörer då få sådana finns att tillgå. Det handlar om samma områden som blir av med sina arbetsförmedlingskontor.

Psykologerna på Arbetsförmedlingen har en unik kompetens i att bedöma den arbetssökandes förutsättningar för arbete och med det möjliggörs en lyckad matchning av personer med extra stöd. Psykologens kompetens går bortom den gängse matchningen som i stort sett uteslutande utgår från ”hårda kompetenser” som utbildningar och erfarenhet av olika yrken. Vi tittar på människors potential och inte bara på vad de redan åstadkommit. I ett skede där man lägger stor vikt på att kunna väga in dessa s.k. ”generella kompetenser”, gör man sig av med över hälften av psykologerna som nu är verksamma inom Arbetsförmedlingen.

Vi står inför den största utarmningen av stödet till funktionsnedsatta på arbetsmarknaden någonsin. Bryr du dig om dem det drabbar Ylva Johansson?

Med vänlig hälsning

Styrelsen i RAPPA (Rikstäckande arbetsplatsförening för psykologer på Arbetsförmedlingen)
Michelle Hansson Da Silva, Leg psykolog, Ordförande RAPPA
Kenny Nilsson, Leg. Psykolog, Vice Ordförande RAPPA
Lars Bergvall, Leg. Psykolog, Kassör RAPPA
Evelyn Peña Villafuerte, Leg. Psykolog, Sekreterare RAPPA
Gustav Björketun, Leg. Psykolog, Ledamot
Nicklas Timstedt, Leg. Psykolog, Ledamot

Nyheter

Öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

2019-05-07

Den största utarmningen av stödet till funktionsnedsatta på arbetsmarknaden någonsin. Vem bryr sig?