Föreningens uppdrag

Psykologförbundets basorganisation utgörs av psykologföreningar, som i sin tur består av medlemmar hos samma arbetsgivare. Ni leder det lokala fackliga arbetet utifrån era lokala förutsättningar, men också utifrån beslut tagna av kongress och förbundsstyrelse.

Föreningsstyrelsen är ett viktigt nav för att förmedla kontakt och information inom föreningen samt medlemmarna och förbundets centrala organ. Ni företräder medlemmarna i gemensamma frågor och är en viktig länk till arbetsgivaren.

Ni bevakar att arbetsgivaren följer kollektivavtal och blir också medlemmarnas representanter i förhandlingar med arbetsgivaren, till exempel kring löner eller vid omorganisationer. Genom en konstruktiv dialog med arbetsgivaren kan ni få en roll där ni, innan olika beslut fattas, har möjlighet att påverka utfallet. Arbetsgivaren kan exempelvis vilja ha en bedömning hur de anställda kommer att ställa sig till ett förslag.

Stadgar för föreningsarbetet

Psykologföreningens arbete utgår från föreningens egna stadgar som är anpassade utifrån de lokala förutsättningarna. Föreningens stadgar utgår från Normalstadgar för psykologföreningar som innehåller information om riktlinjer för arbetsformer, sammansättning och viktiga datum samt psykologföreningens befogenheter och ansvar.

Håll en aktiv dialog med medlemmarna

Ni har en viktig roll för att stärka samhörigheten mellan medlemmarna på arbetsplatsen, förmedla facklig information och fånga in medlemmarnas synpunkter för att föra dem vidare till arbetsgivaren. Det kan ni göra på flera sätt t ex via möten, digitala forum, nyhetsbrev etc. I uppdraget ingår även att rekrytera nya medlemmar.

Ni representerar era medlemmar vid centrala förbundsmöten

För att skapa en arena i syfte att synliggöra och lyfta frågor som är gemensamma inom organisationen har fasta möten under året införts där förbundsstyrelsen kan möta psykologföreningarna under olika mötesformer. På så sätt främjas dialog och utbyte, och förbundet centralt får värdefull återkoppling för att kunna fortsätta utveckla stödet till er i den lokala organisationen.

Ordföranderåd: två gånger per år möts ordföranden/kontaktpersoner för psykologföreningar

Förbundsråd: en gång per år möts ordförande/kontaktperson för psykologföreningar, nationella föreningar samt nätverk

Remissmöten: sker löpande och inbjudan skickas till de föreningar som berörs av remissens ämnesområde

Utöver dessa möten sker rådskonferens de år då det inte är kongress.

Ta del av andras erfarenheter

Att lyssna till andras arbete och erfarenheter ger mycket inspiration och ni som förening kan samverka och bilda nätverk med andra psykologföreningar, nationella föreningar eller nätverk.