Sammanställning löner Region Stockholm 2017

Här följer en redovisning av lönerna för 2017 inom Region Stockholm. Vi har sammanställt förhandlingsunderlaget för psykologer som är medlemmar i förbundet, dvs. de löner och siffror som vi fått från arbetsgivaren. Det kan således föreligga fel så som att vissa personer är med och andra inte, något som vi i detta skede inte kan göra något åt. Till nästa sammanställning kommer vi dock att fördjupa oss ytterligare och försöka rätta till eventuella felaktigheter.

De siffror som är presenterade är för psykologer som varit avlönade inom SLR både 2016 och 2017. Det kan alltså saknas personer som blivit anställda senare, dessa kommer vara med i sammanställning för 2018. Vi har inte tagit med psykologer som är chefer och vi har räknat med eventuella tillägg som redovisats från arbetsgivaren.

I statistiken redovisar vi inte siffror för verksamheter med mindre än 10 psykologer (inom ”Övrig hälso- och sjukvård”, geriatrik, rättspsykiatri och administration). Är du intresserad av att få veta mer kring siffror inom dessa verksamheter är du välkommen att kontakta Solveig Danielsson-Ekbom eller Anna Axelsson per mail.

Tendenserna är klara utifrån hur lönerna ser ut. Det finns stora skillnader mellan de vuxenpsykiatriska klinikerna både i medellön och i den procentuella ökningen. Detta trots att de förväntas göra samma arbete. Barn och Habilitering verkar inte vara något som arbetsgivaren satsar på, åtminstone inte lönemässigt. Styrelsen kommer att påtala detta till ansvariga politiker och kräva svar på varför personer med femårig universitetsutbildning och dessutom ett års PTP-tjänst och som tar hand om våra mest utsatta barn i stor utsträckning tjänar under 35 000 kr/månaden.

Om du har några synpunkter eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.