Sammanställning löner Region Stockholm 2018

Här följer en redovisning av lönerna för 2018 inom Region Stockholm. Vi har sammanställt förhandlingsunderlaget för psykologer som är medlemmar i förbundet, dvs. de löner och siffror som vi fått från arbetsgivaren. Det kan således föreligga fel så som att vissa personer är med och andra inte, något som vi i detta skede inte kan göra något åt. Till nästa sammanställning kommer vi dock att fördjupa oss ytterligare och försöka rätta till eventuella felaktigheter.

De siffror som är presenterade är för psykologer som varit avlönade inom SLR både 2017 och 2018. Det kan alltså saknas personer som blivit anställda senare, dessa kommer vara med i sammanställning för 2019. Vi har inte tagit med psykologer som är chefer och vi har räknat med eventuella tillägg som redovisats från arbetsgivaren.