Stockholms stads psykologförening SSPF

Om du är anställd i Stockholms stad och är medlem i Psykologförbundet är du automatiskt medlem i vår förening. Vi engagerar psykologer som är anställda i Stockholms stad inom Socialtjänst, skola och förskola. Hör gärna av dig till oss i styrelsen om du är nyanställd, eller osäker på om vi har dina kontaktuppgifter. Då ser vi till att du kommer med på vår maillista. Kontaktuppgifter nedan.

Stockholms stads psykologförening ska inom staden arbeta för att tillvarata medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen genom att verka för goda arbetsvillkor, att göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga och att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Samverka med arbetsgivaren i olika samverkansgrupper.
  • Delta i den årliga löneöversynen för att påverka lönerna.
  • Arrangera medlemsmöten med fackligt och socialt innehåll.
  • Stödja enskilda medlemmar i löneförhandling, arbetsmiljöfrågor med mera.

Styrelsen som valdes 2023 består av:

Ordförande:
Åsa Sjöqvist

Ledamöter:
Madeleine Reuterdahl
Kenneth Thosteman
Sara Herring
Gamileh Nilsson
Natalia Lind
Melinda Nystrand
Sara Renström

Om du vill veta mer om föreningens arbete, har idéer på hur vi skulle kunna arbeta, eller behöver stöd i din arbetssituation så är du välkommen att kontakta oss! Kontakta gärna valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet nästa verksamhetsår.

Kontaktuppgifter styrelsen
Åsa Sjöqvist
Telefon: 08-508 340 06
E-post: asa.sjoqvist@edu.stockholm.se

Kontaktuppgifter valberedningen
Mats Edin
Telefon: 076-129 43 45
E-post: mats.edin@edu.stockholm.se