Malmö

Hur påverkas människor av extremt våld såsom krig, konflikter och tortyr? Vad ska du tänka på i mötet med en person som har erfarenheter lång bortom dina egna? Hur arbetar du med tolk? Och vad kan du som behandlare göra eller påverka?

Välkommen till vår medlemsträff där du får lyssna till Ulf Gustavsson, medförfattare till boken ”Krig, tortyr och flykt” (Natur & Kultur). Boken vänder sig till dig som i ditt yrke möter människor som flytt, eller har varit med om krig och tortyr.

Bokens innehåll ger grundläggande kunskap om hur vi människor påverkas av krig, tortyr och flykt. Den har sin bas i teori och forskning, men bygger till stor del på författarnas många möten med människor som upplevt dessa svårigheter. Återkommande fallbeskrivningar ger inblick i deras erfarenheter och belyser hur patientsamtal kan gå till. Boken har en tonvikt på det psykologiska mötet, men är ingen manual för att bedriva behandling. Syftet är istället att ge nya perspektiv och att vara ett komplement till läsarens befintliga psykologiska kunskaper.

Boken tar även upp hur du kan skapa goda förutsättningar för att som behandlare bära dessa livsöden på ett sätt som främjar både kvalitet i vården och den egna hälsan.

Medförfattarna Isabel Petrini och Niklas Möller är leg. psykologer och är verksamma vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala. Ulf Gustavsson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och var tidigare verksamhetschef på behandlingscentret men arbetar idag i egen praktik.

Efter föreläsningen avslutar vi kvällen med mingel och lättare förtäring

Datum:  8 mars 2018
Tid: 17.30
Plats: Elite Hotel Savoy, Malmö

Maila post@psykologforbundet.se för eventuella frågor