Vad är Klimathandboken?

Det finns många klimatengagerade psykologer inom Psykologförbundet. Den nationella föreningen Psykologer för hållbar utveckling startades 2019 och verkar i skärningspunkten mellan psykologi och hållbarhet. Antologin Klimathandboken syftar till att sammanställa forskning och kunskaper inom området.

Klimathandboken är en plats för lärande och reflektion och ger en möjlighet att utvidga kunskaperna för psykologer, beslutsfattare och andra intresserade. Tanken är att de olika texterna ska komplettera varandra och inkludera aktuell psykologisk forskning. Författarna har skrivit utifrån sina kunskapsområden och sidan kommer att utökas med fler texter baserat på forskning och erfarenheter inom ämnet.

Klicka här för att läsa Klimathandboken

Psykologer för hållbar utveckling

Föreningen "Psykologer för hållbar utveckling" är en nationell förening inom Sveriges Psykologförbund. Föreningen har som övergripande målsättning att verka för utformning och utveckling av psykologens roll i arbetet med en hållbar utveckling