2021-02-26

Varför är det viktigt med kollektivavtal?

Kollektivavtalet ger dig:

 1. Rätt till årliga lönesamtal
 2. Rätt till fler semesterdagar än vad lagen medger
 3. Rätt till tjänstepension
 4. Rätt till föräldralön
 5. Rätt till löneutfyllnad vid sjukdom
 6. Möjlighet till kompletterande ersättningar vid arbetsskada
 7. Rätt till övertidsersättning
 8. Rätt till ersättning vid ob, jour eller beredskap
 9. Rätt till medbestämmande inför viktigare förändringar på din arbetsplats
 10. Möjlighet till omställningsstöd vid uppsägning
 11. Möjlighet till efterlevandeskydd vid dödsfall innan pension
 12. Möjlighet för resor i tjänsten
 13. Rätt till tjänstledighet för annat arbete (vissa kollektivavtal)
 14. Rätt till betald ledighet för enskilda angelägenheter
 

* Villkor och förutsättningar för olika förmåner och rättigheter varier mellan olika kollektivavtal samt ditt enskilda anställningsavtal. Kolla med din arbetsgivare eller medlemsrådgivningen på Sveriges Psykologförbund för att ta reda på vad som gäller för just dig.