Chef

Befattningsnivå 10:e percentil Medellön 90:e percentil
Annan typ chef 42 300 49 996 63 400
Enhetschef/gruppchef/första linjen 47 500 53 950 61 400
Högre chef 46 500 65 873 85 000
Mellanchef 54 971 65 821 77 000
Samtliga 45 300 55 334 66 300


Chefer har rätt till en bra arbetsmiljö, rimliga förutsättningar för chefsuppdraget och attraktiva villkor. Lön är en viktig komponent här. Som chefsmedlem är det viktigt att din lön motsvarar de högt ställda kraven som ledarskapet innebär och det ansvaret som chefsuppdraget innehåller. Chefens lön ska också återspegla din prestation och måluppfyllnad. Som chef har du en bredd arbetsmarknad att vända dig till varför det är viktigt att din lön också är konkurrenskraftig.

TILLBAKA