Chef

Lönerna för våra chefsmedlemmar varierar stort beroende på befattning och uppdrag.  

Befattningsnivå 10:e percentil Medellön 90:e percentil
Annan typ chef 38 900 51 000 67 300
Enhetschef/gruppchef/första linjen 48 400 55 550 65 400
Högre chef 44 830 64 350 85 000
Högsta chef (VD, GD tex) 43 000 58 350 100 000
Mellanchef 56 000 65 150 77 000

Gruppen enhetschefer är den största gruppen till antal och har en lönespridning på ca 17 000 kr jämfört med mellanchefer som har 11 000 kr i lönespridning. Gruppen högsta chefer har den största lönespridningen på 57 000 kr, här har storleken på organisation betydelse och vilken sektor som tjänsten finns inom. 

TILLBAKA