Vad påverkar lönen?

Det är många olika faktorer som påverkar din lön och dessutom i olika situationer. Vi går här igenom om vad som påverkar din lön, när och på vilket sätt.

Vid en nyanställning har din potentiella arbetsgivare en viss uppfattning gällande din kompetens. Däremot inte kring din förmåga att prestera. Därför kommer det blir fråga om en regelrätt förhandling om din ingångslön och inte ett lönesamtal. Löneförhandlingen kommer att uppehålla sig kring två övergripande frågor (se bilden), kraven i ditt tilltänkta arbete och marknadslöneläget för ditt tilltänkta arbete. Med kraven i arbetet avses oftast krav på utbildning, fortbildning, ansvar, psykosociala utmaningar etc.. Grundtanken här är att desto svårare ett arbete är eller mer krävande, desto högre bör lönenivån ligga. Se gärna vår information om hur du förbereder dig inför löneförhandlingen för att veta mer.

Löneläget som kan vara relevant för dig sen påverkas också av vad andra arbetsgivare brukar betala för samma typ av arbete, erfarenhet med mera i samma geografiska område. Det är det som avses med marknadslöneläge och är spelar lönestatistiken en avgörande roll. Läs mer om hur du ska tolka och tillämpa lönestatistiken.

Är du däremot redan anställd så kommer varken marknadslöneläget eller kraven i arbetet vara lika intressanta att lönesätta dig ifrån. Istället kommer din prestation vara i förgrunden och denna bestäms av era lönekriterier, medarbetarsamtal och måldiskussioner. 

TILLBAKA