Vad är skillnaden?

Lönesamtal

En dialog mellan dig och din chef.
Här står utvärdering av din
prestation under året och din individuella förmåga i centrum.

         

Löneförhandling

Sker vid nyanställning
och handlar om vilka krav
som arbetet ställer och vad som är en marknadsmässig lön.


Vill du förbereda dig inför ett:eller en..