Föreningens stadgar

Årsmötet

Årsmötet hålls normalt samband med föreningens nationella konferens i september varje år. Vanligen varar konferensen från onsdag eftermiddag till fredag förmiddag, och årsmötet hålls då på torsdagen. Kallelse till årsmötet finns på hemsidan och går ut via mejl till föreningens medlemmar minst en månad före mötet. Årsmöteshandlingar läggs ut på hemsida och mejlas ut till föreningens medlemmar senast två veckor innan. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast sex veckor före mötet.

Om du önskar ta del av äldre årsmötesprotokoll kan du vända dig till styrelsen. Alla protokoll från 1973 finns arkiverade.