Årsmötet

I samband med föreningens nationella konferens i september varje år hålls årsmötet. Vanligen varar konferensen från onsdag eftermiddag till fredag förmiddag, och årsmötet hålls på torsdagen. Kallelse till årsmötet finns på hemsidan och går ut via mejl till föreningens medlemmar minst en månad före mötet. Årsmöteshandlingar läggs ut på hemsida och mejlas ut till föreningens medlemmar senast två veckor innan. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast sex veckor före mötet.

Föreningens stadgar