Föreningens stadgar

Årsmötet

Årsmötet hålls normalt samband med föreningens nationella konferens i september varje år. Vanligen varar konferensen från onsdag eftermiddag till fredag förmiddag, och årsmötet hålls då på torsdagen. 

Kallelse till årsmötet annonseras i Psykologtidningen och läggs ut på hemsidan. Kallelsen går även ut via mejl till föreningens medlemmar redan på försommaren.

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast sex veckor före årsmötet för att hinna hanteras av styrelsen. Årsmöteshandlingarna läggs ut på hemsidan och mejlas ut till föreningens medlemmar senast två veckor före mötet. 

Om du önskar ta del av äldre årsmötesprotokoll kan du vända dig till styrelsen. Alla protokoll från 1973 finns arkiverade.