Årsmöteshandlingar 2016

Läs ordförandens brev till medlemmarna och handlingar till årsmötet

Borås 2016-09-06

Kära föreningsmedlem!


I november går Psykologförbundets kongress av stapeln, och föreningen kommer som vanligt att representeras av sin ordförande. Efter att förbundsstyrelsens förslag på ny organisation återremitterades vid kongressen 2013 har yrkesföreningarna fortlöpande fått chansen att lämna synpunkter på tankar och inriktning i arbetet. Föreningens styrelse har arbetat dels för ett tätare samarbete mellan förbundsstyrelsen och yrkesföreningarna, dels för en tydligare roll för föreningarna som den del av förbundet som stärker yrkesidentiteten inom olika inriktningar för psykologer och breddar professionens röst, i samhället och på myndighetsnivå. Jag har förutom kongressen deltagit i de årliga rådskonferenser som följer upp förbundsstyrelsens arbete, och ser en positiv utveckling i dessa frågor. Yrkesföreningarna har efter kongressen också fått vara betydligt mer delaktiga i arbetet med revideringen av specialistordningen, och styrelsen har utnyttjat den möjligheten till fullo. Vi vill gärna se en specialistinriktning med hälsofrämjande och förebyggande profil som passar föreningen, men där vi inte blir inlåsta i enbart MHV/BHV-facket utan kan bredda oss till andra områden.

Som vanligt får du i dagens utskick årsmöteshandlingarna som innefattar två propositioner, dagordning, verksamhetsberättelsen och bakgrundsinformation till punkter på dagordningen. Det är viktigt för styrelsen att veta att vi företräder medlemmarnas åsikter och intressen i det fortsatta arbetet. För att vi ska kunna få synpunkter och en livaktig diskussion på årsmötet är det därför alldeles utmärkt om du läser materialet i förväg.

Ett litet smolk i styrelsens bägare är att det trots olika åtgärder som gjort kassörssysslan betydligt enklare att sköta fortfarande är svårt för valberedningen att hitta en medlem som är villig att axla uppdraget. Styrelsens erbjudande om en kassörsutbildning kvarstår, och medel har avsatts för det i budgeten för den som vill ta chansen.

Vi ses i Östersund!

Kerstin Johannesson
Ordförande