Nationella konferensen 2015

Borås 16-18 september.

Foto av Kerstin Johannesson

 

 

 

"För en jämlik och rättvis mödra- och barnhälsovård"

 

 

 

 

Konferensen bjöd på följande:
 

Onsdag 16 september 2015
 

11.00 – 12.30

Registrering 

12.30 – 13.00

Konferensens öppnande

13.00 – 15.30

Ett normkritiskt förhållningssätt, teori och praktik Sandra Dahlén

(inkl. kaffepaus)

15.30 – 16.15

”En förälder blir till”: att konkretisera jämlik vård, Linda Nordén och Jeanette Svantesson, Kunskapscentrum för jämlik vård och CBHV i Skaraborg. 

17.15

Kulturpromenad (ca 1 timme) 

 

Torsdag 17 september 2015
 

8.00 - 10.30

Årsmöte Yrkesföreningen Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård
(motionstid t o m 6/8)

(inkl. kaffepaus)

10.40 – 11.45

Nya BHV-programmet: vad gör psykologen för en jämlik och rättvis vård? Antonia Reuter, psykolog, Centrala BHV/MHV Göteborg och ”Evelinas” redaktionsråd samt Kerstin Johannesson, psykolog, Centrala BHV Södra Älvsborg och Rikshandbokens redaktionsråd

11.45 – 12.45

Lunch

12.45 – 13.30

Presentation av ”Blå pdf:en” Joy Ellis, MHV-öl Södra Bohuslän, Västra Götalandsregionen 

13.30 – 14.00

Gruppdiskussion om konferensens tema

14.00 – 14.30

Kaffepaus

14.30 – 16.00

Generell screening - teori och villkor. 

EPDS för pappor: Kronobergsstudien Fil dr Pamela Massoudi, Göteborgs universitet och Region Kronoberg. 

16.00 – 17.00

Projekt av och med psykolog:

Om att dela föräldraledighet Monica Lidbeck, psykolog, Centrala MHV Södra Bohuslän/ BHV Göteborg & Södra Bohuslän och doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. 

Pilotprojekt pappa/partnersamtal Amanda Wikerstål, psykolog, Region Kronoberg. 

18.30

Festmiddag på Pulsen

 

Fredag 18 september
 

09.00 – 09.45

Amning och existens – moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning Fil dr Lina Palmér, Högskolan Borås

09.45 – 10.30

Hur får vi en jämlik spädbarnsuppfödning där individuella förutsättningar respekteras? Kerstin Johannesson, föreningens representant i Nationella Amningskommittén

10.30 – 11.00

Kaffepaus

11.00 – 13.00

Sweet dreams? Sleeping problems in infants and toddlers Arna Skúladóttir, MSc, Landspítali University Hospital, Reykjavik.  

13.00 – 13.30

Avslutning 

 

Varje år hålls en nationell konferens

Där ges medlemmarna möjlighet att mötas för att dela erfarenheter, diskutera aktuella ämnen inom vårt fält och få ta del av intressanta föreläsningar. Under konferensdagarna hålls även föreningens årsmöte. 
Har du tips på föreläsare eller ämnen så kontakta gärna webbredaktören.