Nationella konferensen 2022

30 mars - 1 april 2022 i Karlstad

 

Utveckling och trauma

Onsdag 30:e mars

12.00 Lunch i restaurangen på Värmlands museum

13.00-13.10 Konferensen inleds

13.10-13.30 Styrelsen har ordet

13:30-14:45 Kjerstin Almqvist ”Introduktion och forskningsläget i övergripande drag” (utveckling och trauma och trauma under graviditet och barnets första levnadsår)

14:45-15:15 kafferast

15:15-16:30 Erik Domellöf Neuropsykologiskt perspektiv på tidig utveckling”

17.45 Konstvisning på Lerinmuseet Sandgrund för intresserade. Separat anmälan.

 

Torsdag 31:a mars     

9.00-10.00 Susan Ayers ”Pregnancy and trauma”

10.00-10.30 Kafferast

10.15-11.45 Susan Ayers, fortsättning

11.45-13.00 Lunch

13.00-15.00 Anna Norlén ”Små barns hälsa och utveckling – påverkan av svåra påfrestningar och trauma”  

15:00-15:30 Kafferast

15.30-16.30 Karin Pernebo ”Child-Parent Psychotherapy. Trauma och anknytningsteori - att möta barn med svåra livserfarenheter”

18.30 Mingel med fördrink på Elite Stadshotellet, följt av festmiddag kl 19.00.

 

Fredag 1:a april

8:30-10:30 Workshop om arbetssätt kring trauma och kris

10.30-11.00 Kafferast

11.00-12.00 Johan Melander Hagborg ”Kliniskt perspektiv på trauma och utveckling”. Hur gör vi praktiskt, vad behöver vi tänka på?

12.00-12.10 Konferensen avslutas

Lunch att ta med.

Varje år hålls en nationell konferens

Där ges medlemmarna möjlighet att mötas för att dela erfarenheter, diskutera aktuella ämnen inom vårt fält och få ta del av intressanta föreläsningar. Under konferensdagarna hålls även föreningens årsmöte. 
Har du tips på föreläsare eller ämnen så kontakta gärna styrelsen