Årsmöteshandlingar 2015

Läs ordförandens brev till medlemmarna och handlingar till årsmötet

Kära föreningsmedlem!

 

Under året som gått har styrelsen glädjande nog erfarit att förbundsstyrelsen blivit mer intresserad av att använda yrkesföreningarna som kompetens- och representationsresurs där Psykologförbundet blivit tillfrågat i olika sammanhang. Vi ser det som angeläget att ställa upp på sådana förfrågningar, och föreningsmedlemmar har under året deltagit i referensgrupper på Socialstyrelsen eller bidragit med expertkunskaper på förbundets begäran.

Sedan till våra interna angelägenheter. Efter ingående diskussioner har styrelsen beslutat om två administrativa förändringar; att låta förbundet ta hand om vår medlemshantering och att vår hemsida flyttats till förbundets plattform. Syftet var att avlasta kassörs-funktionen i föreningen respektive att slippa de problem med intrång mm som vi tidvis haft på vår hemsida. Tjänsterna från förbundet är kostnadsfria, och samarbetet med våra kontaktpersoner där har fungerat mycket bra. När vi flyttade hemsidan fick vi offra medlemsforum, men får å andra sidan hjälp från förbundet att skicka massmejl till alla medlemmar, vilket vi hoppas ska underlätta kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna. Hemsidan är helt reviderad och har blivit mer överskådlig.

För att ytterligare avlasta vår kassör har styrelsen beslutat att anlita en professionell bokföringsfirma. Det får vi betala för, men då det visat sig mycket svårt att hitta någon i föreningen som är villig att sköta kassörssysslan hoppas styrelsen att vi nu gör funktionen mer hanterlig.

Som vanligt får du också årsmöteshandlingarna som innefattar verksamhetsberättelsen och bakgrundsinformation till punkter på dagordningen. Det är viktigt för styrelsen att veta att vi företräder medlemmarnas åsikter och intressen i det fortsatta arbetet. För att vi ska kunna få synpunkter och en livaktig diskussion på årsmötet är det därför alldeles utmärkt om du läser materialet i förväg.

Vi ses i Borås!

Kerstin Johannesson
ordförande