Nationella konferensen 2017

Ur programmet. Föreläsarnas bilder är avpublicerade enligt avtal.

För barnets bästa?


Nationell konferens för psykologer i mödra- och barnhälsovård
27-29 september 2017

 

Föreläsarpresentationer: 

Joan Raphael-Leff är psykoanalytiker och transkulturell psykolog och leder den psykoanalytiska forskningen på Anna Freud Center i London. I över fyrtio år har hon arbetat med reproduktion och föräldraskap, både kliniskt och i sin forskning. Hon är rådgivare åt The UK Association of Infant Mental Health och flitigt anlitad som föreläsare och handledare i flera olika länder.

Benedicte Marie Winther Johannsen är doktorand på Århus universitet och ingår i Trine Munk-Olsens forskargrupp. Hennes forskning fokuserar framförallt på epidemiologin kring allvarlig perinatal psykisk ohälsa.

Katrine Zeuthen är lektor i klinisk barnpsykologi vid Köpenhamns universitet och medlem i Danska psykoanalytiska sällskapet. I sin forskning utforskar hon bland annat infantil sexualitet och innebörden i sexuellt trauma. Hon är aktuell med boken Kaerlighed og overlevelse. Föreläsningen hålls på engelska.

Anders Broberg är professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet och har publicerat böcker om bland annat anknytningsteori och klinisk barnpsykologi. Han är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har mer än 20 års erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg. Vid universitetet har han varit aktiv som lärare, bland annat på psykoterapeututbildningen

Catarina Furmark är psykolog och forskare på Karolinska Institutet. Hon har studerat och arbetat med olika bedömningsmetoder som PC-ERA, WMCI och SSP. Catarina är doktorand i projektet Small Step som fokuserar på små barn som riskerar få cerebral pares. I sin föreläsning kommer hon fokusera på DC:0-5 med fokus på nyheter i den reviderade versionen från 2016.

Margareta Viberg är psykolog och barnpsykoterapeut inom mödra-barnhälsovården och i egen verksamhet samt lektor vid Lunds Universitet och en av författarna till boken Dynamisk psykoterapi. Syskonrelationen har aktualiserats i såväl hennes kliniska arbete som i forskning om övergångsobjekt och tidiga relationer, bland annat hos adopterade barn. Genom handledningsuppdrag inom döv- och blindhabiliteringen har Margareta mött syskonrelationen också i dessa familjer.

Tommy Waad är legitimerad psykoterapeut och har sedan många år framförallt arbetat med par som har svårigheter i relationen. Tillsammans med sin kollega Gerd Elliot har han arrangerat flera utbildningar i Emotionally Focused Therapy for Couples runtom i Sverige.