Mötesprotokoll och kalender

Styrelsen håller möte minst sex gånger per år. Du kan följa styrelsens arbetet genom mötesprotokollen eller genom att ta direkt kontakt med oss för mer information.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen?

Nya styrelsemedlemmar rekryteras under våren och sommaren av valberedningen och väljs in i styrelsen på årsmötet i september. Om du är intresserad av att sitta med i styrelsen så kontakta valberedningen: elisabeth.tullhage@vgregion.se och kerstin.kruber@regionblekinge.se.
Vill du veta mer om styrelsens arbete så kontakta gärna styrelsen.

Stryrelsemöten detta verksamhetsår

Hör gärna av dig om det är något du önskar att styrelsen bör uppmärksamma eller diskutera, och medlemmar är alltid välkomna. Styrelsen har bokat möten:

22/9 2022, digitalt konstituerande möte

11 - 12/11 2022, internat i Göteborg

27/1 2023, digitalt möte

17/3 2023, digitalt möte

26/5 2023, Stockholm

18/8 2023, digitalt möte

Äldre protokoll?

Om du vill läsa styrelseprotokoll från tidigare år kontakta ordföranden