Mötesprotokoll

Styrelsen håller möte sex gånger per år. Du kan följa styrelsens arbetet genom mötesprotokollen eller genom att ta direkt kontakt med oss för mer information.

Protokoll sept 2018 - aug 2019

styrelsemöte 180920

Är du intresserad av att sitta i styrelsen?

Nya styrelsemedlemmar rekryteras under våren och sommaren av valberedningen och väljs in i styrelsen under årsmötet i september i samband med vår nationella konferens. Om du är intresserad av att sitta med i styrelsen så kontakta valberedningen. Vill du veta mer om styrelsens arbete så kontakta gärna styrelsen.

Gamla protokoll?

Om du vill läsa styrelseprotokoll från tidigare år kontakta webbredaktören.