Mötesprotokoll

Styrelsen håller möte sex gånger per år. Du kan följa styrelsens arbetet genom mötesprotokollen eller genom att ta direkt kontakt med oss för mer information.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen?

Nya styrelsemedlemmar rekryteras under våren och sommaren av valberedningen och väljs in i styrelsen under årsmötet i september i samband med vår nationella konferens. Om du är intresserad av att sitta med i styrelsen så kontakta valberedningen. Vill du veta mer om styrelsens arbete så kontakta gärna styrelsen.

Gamla protokoll?

Om du vill läsa styrelseprotokoll från tidigare år kontakta webbredaktören.