Bli medlem – SacoTemplates

Hur blir jag medlem i föreningen?

 

För att bli medlem i Yrkesföreningen Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård så fyller du i vår anmälningsblankett här på hemsidan. Då föreningen är en intresseförening inom Sveriges Psykologförbund förutsätts att du även är medlem där samt är eller har varit verksam som psykolog inom mödra- och/eller barnhälsovård. Undantag görs i enskilda fall t ex om man som pensionär vill fortsätta sitt medlemskap men lämna förbundet. Kontakta ordföranden vid frågor.

Vår medlemsavgift är 300 kronor per år. Pensionärer kvarstår som medlemmar för 50 kronor per år.

Du betalar hela årsavgiften oavsett när under verksamhetsåret du anmäler dig. Anmälan i augusti behandlas som en anmälan för nästkommande verksamhetsår. För att få medlemsrabatt på den nationella konferensen ska medlemsavgiften vara betald före konferensanmälan. Alla som betalt medlemsavgift under föregående verksamhetsår eller i september före årsmötet har rösträtt på föreningens årsmöte.

Fyll i nedan för att ansöka om medlemskap.

Som medlem får du...

...utöver ett förmånligt pris på vår nationella konferens även ta del av våra medlemssidor som innefattar:

  • Bibliotek
  • Styrelsens mötesprotokoll
  • Årsmötesprotokoll & stadgar
  • Länkar
  • Tidigare konferenser
  • Medlemsmatrikel

Vill du veta mer om att bli medlem och vad det innebär? 

Om du är nyfiken på vad föreningen arbetar med, men inte är medlem kan du läsa vidare under fliken Föreningen i ovan menyer. Vill du veta mer om att bli medlem så kontakta då någon ur styrelsen