Hur blir jag medlem i föreningen?

 

Vår medlemsavgift är 300 kronor per år. Pensionärer och studerande betalar 60 kronor per år. Avgiften samordnas med betalningen till förbundet, månatligt eller kvartalsvis. 

För att få medlemsrabatt på den nationella konferensen ska medlemsansökan vara gjord minst en vecka före konferensanmälan. Alla som betalat medlemsavgift under föregående verksamhetsår eller i september före årsmötet har rösträtt på föreningens årsmöte.

Fyll i nedan för att ansöka om medlemskap.
Om du uppger en privat e-postadress får du automatisk bekräftelse på din anmälan. Annars bör du ändå få ett välkomstmejl inom några dagar, hör annars av dig till ordföranden. Som ny medlem får du inom någon vecka också ett välkomstpaket på posten med föreningens bok.

Ansökan om medlemskap i Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

Är du medlem i Psykologförbundet?
Har du nu eller tidigare haft anställning som psykolog inom mödra eller/och barnhälsovård?*
Är du pensionerad?*
Studerar du på Psykologprogrammet?*
Får styrelsen uppge dina uppgifter för andra föreningsmedlemmar på förfrågan?*

Som medlem får du...

...utöver ett förmånligt pris på vår nationella konferens även 

 • föreningens bok som välkomstpresent, som ger en orientering i vårt arbetsfält
 • möjlighet att kontakta andra MHV/BHV-psykologer i hela Sverige via styrelsen, som också kan ge tips och stöd i professionsfrågor
 • vår verksamhetsbeskrivning


Du kan ta också del av våra medlemssidor som innefattar:

 • Digital version av föreningens bok 
 • Bibliotek
 • Styrelsens mötesprotokoll
 • Årsmötesprotokoll & stadgar
 • Länkar
 • Tidigare konferenser
 • Föreningens remissvar
 • Skrivningar i relevanta frågor
 • Föreningens policydokument

Vill du veta mer om att bli medlem och vad det innebär? 

Om du är nyfiken på vad föreningen arbetar med, men inte är medlem kan du läsa vidare under fliken Föreningen i ovan menyer. Vill du veta mer om att bli medlem så kontakta då någon ur styrelsen