Program

 ”Barns rättigheter

Nationell konferens 19-21 september 2018 i Borås

Onsdag 19 september

11.00 - 12.30 Registrering (och lunch som förbetalt tillval)

12.30 - 12.45 Konferensens öppnande

12.45 - 13.00 Inledningstal: Barns rättigheter – vad betyder det för oss?
Antonia Reuter, Psykologverksamheten för mödra- och barnhälsovård, Västra Götalandsregionen

13.00 - 14.00 När Barnkonventionen blir svensk lag - möjliga konsekvenser för små barn
Anna Thom Olin, Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborg

14.00 - 16.00 (inkl kafferast) Hur kan BHV arbeta med våldsutsatthet?
Kjerstin Almqvist, Karlstad universitet

17.00 Kulturpromenad ca 1 tim

Torsdag 20 september

8.30 - 9.30 ”BarnSäkert – kan en strukturerad metod hjälpa BHV att identifiera små barn i risk?”
Steven Lucas och Maria Engström, Central BHV i Upplands län

10.00 - 12.15 Årsmöte för nationell förening för Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

13.15 - 13.45 Etik, etisk stress och lagstiftning kring barns rättigheter
 Anders Wahlberg, Sveriges Psykologförbund

13.45 -  16.00 (inkl kafferast) Workshop: Barnets perspektiv och delaktighet            Åsa Ekman

16.00 - 17.00 Psykisk hälsa: språkets betydelse i olika åldrar
Eva Tideman, Lunds universitet

19.00 Festmiddag

Fredag 21 september

9.00 - 11.00 COS-P – resultatet av Sverige-studien och personliga reflektioner
Kerstin Neander, Örebro universitet

11.00 - 12.00 Att arbeta med COS-Intervention
Emma Liljestad och Karin Simonsson, Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborg

12.00 - 13.00 COS-G för blivande föräldrar
Marie Johansson och Kerstin Johannesson, Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborg

13.00 - 13.30 Avslutning och påslunch

Kostnad: 3100 kr + moms. Önskas förbetald lunch onsdag är priset 3180 kr + moms.

Medlemsrabatt 500 kr, förutsatt att medlemsavgiften är betald före anmälan.

Pensionärspris 1000 kr inkl moms. Studentpris 700 kr inkl moms. Begränsat antal platser.

Anmälan: Öppnar 2 maj. Anmäl dig senast 30 juni 2018. (Anmälan efter detta datum debiteras med 500 kronor) I konferensavgiften ingår lunch to-fre, kaffe alla dagar samt festmiddag.

Anmälan är bindande. Vid förhinder återbetalas hela avgiften fram till fyra veckor före konferensen, halva avgiften fram till en vecka före, därefter ingen återbetalning. Plats kan överlåtas.
För ytterligare info mejla kerstin.johannesson@vgregion.se