Aktuell information

Nationella konferensen 25-27 september 2019 arrangerades av distrikt Norra Norrland och hölls på Clarion Hotel Sense i Luleå. Arrangemanget var mycket uppskattat. De ppt vi fått tillgång till finner du bredvid respektive föreläsning i programmet vartefter föreläsarna skickar in dem. Bilderna tas enligt överenskommelse bort efter 6 mån.