Aktuell information

Nästa års konferens hålls i Skövde 23-25 september 2020. Programmet publiceras i februari.

Konferensen 25-27 september 2019 arrangerades av distrikt Norra Norrland och hölls på Clarion Hotel Sense i Luleå. Arrangemanget var mycket uppskattat. De ppt vi fått tillgång till finner du bredvid respektive föreläsning i programmet.

Bilderna tas enligt överenskommelse bort efter 6 mån.