Program 2018 med ppt

”Barns rättigheter

Nationell konferens 19-21 september 2018 Pulsen konferens, Borås

Onsdag 19 september

 

11.00 - 12.30 Registrering (och lunch som förbetalt tillval)

12.30 - 12.45 Konferensens öppnande

12.45 - 13.00 Inledningstal: Barns rättigheter – vad betyder det för oss?
Antonia Reuter, Psykologverksamheten för mödra- och barnhälsovård, Västra Götalandsregionen

13.00 - 14.00 När Barnkonventionen blir svensk lag - möjliga konsekvenser för små barn
Anna Thom Olin, Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborg

14.00 - 16.00 (inkl kafferast) Hur kan BHV arbeta med våldsutsatthet?
Kjerstin Almqvist, Karlstad universitet

17.00 Kulturpromenad ca 1 tim

 

Torsdag 20 september

 

8.30 - 9.30 ”BarnSäkert” – kan en strukturerad metod hjälpa BHV att identifiera små barn i risk?
Maria Engström, Central BHV i Upplands län

10.00 - 12.15 Årsmöte för nationell förening för Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

13.15 - 13.45 Etik, etisk stress och lagstiftning 
 Anders Wahlberg, Sveriges Psykologförbund.

16.00 - 17.00 Psykisk hälsa: språkets betydelse i olika åldrar
Eva Tideman, Lunds universitet

19.00 Festmiddag

 

Fredag 21 september

 

9.00 - 11.00 COS-P – resultatet av Sverige-studien och personliga reflektioner
Kerstin Neander, Örebro universitet

11.00 - 12.00 Att arbeta med COS-Intervention
Emma Liljestad och Karin Simonsson, Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborg

12.00 - 13.00 COS-G för blivande föräldrar
Marie Johansson och Kerstin Johannesson, Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborg

13.00 - 13.30 Avslutning och påslunch