Anmälan är öppen

Pensionärspris 1400 kr inkl moms. Studentpris 900 kr inkl moms. Begränsat antal platser.

Anmälan: Senast 31 jan 2022. Anmälan efter detta datum debiteras med 500 kronor. I konferensavgiften ingår lunch alla dagar, kaffe alla dagar samt festmiddag med mingel. Logi ingår ej, se flik Boende för förslag.

Den som anmäler sig senast 17 december kan välja att betala för konferensen inom 2021 års budget, vilket kan vara bättre för några av er. Skriv i så fall in önskemålet i rutan för ”Speciella önskemål/annan info”.

Under Speciella önskemål/annan info anger du t ex allergier eller om du inte deltar i hela konferensen.

Anmälan är bindande. Vid förhinder återbetalas hela avgiften fram till fyra veckor före konferensen, halva avgiften fram till en vecka före, därefter ingen återbetalning. Plats kan överlåtas.

Med anledning av de nya pandemirestriktionerna kan det komma att krävas vaccinationsbevis för att delta. I så fall meddelar vi detta i god tid. 

Om konferensen ånyo tvingas ställa in tas beslut senast i februari och anmälningsavgiften återbetalas. 


Vid frågor, kontakta kerstin.johannesson@vgregion.se