Anmälan till årets konferens och workshop

På grund av att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten gällande resor och möten kontinuerligt ändras utifrån aktuell coronasituation är årets anmälningsregler justerade. 
Datum för extra avgift för sen anmälan är senarelagd till 14 augusti.
Om konferensen behöver ställas in återbetalas alla anmälningsavgifter. Beslut om detta tas senast 20 augusti. Efter det gäller sedvanliga avbokningsregler, se nedan.

Tillval:

Workshop fredag em med Gunilla Lönnberg i ämnet Mindfulnessbaserad intervention för gravida.
Begränsat antal platser. Förtur ges till de som deltar i hela konferensen.

Kostnad: 600 kr + moms. Kaffe och yogamatta ingår i priset. För de som enbart deltar fredag em kan lunch förköpas för 95 kr + moms.

Anmälan: Skriv i "övrig information" om du endast önskar delta fredag em. 

För ytterligare info eller om du har problem med anmälan, kontakta kerstin.johannesson@vgregion.se