Föreläsare

Morten Sager

Fil dr, universitetslektor och ansvarig för mastersprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs Universitet. Mortens forskning har fokuserat på hur ny kunskap skapas och bidrar till välfärden utformning såväl inom medicin, socialtjänst och folkhälsoarbetet. Morten var tillsammans med Ingemar Bohlin redaktör för antologin Evidensens många ansikten (2011).

Monica Lidbeck

Monica doktorerar i år på sin forskning om jämställd föräldraledighet. Hon har arbetat som MHV/BHV-psykolog i Västra Götaland under lång tid och även varit ordförande i vår förening.

Antonia Reuter

Leg psykolog, specialist i pedagogisk och klinisk psykologi, psykoterapeut och författare, bl a till ”Leva med barn”. Antonia har arbetat länge inom MHV och BHV i Västra Götaland och haft övergripande regionala och nationella uppdrag för verksamheten och föreningen. För närvarande processledare inom Barnuppdraget i Västra Götalandsregionen.

Therése Skoog

Therése Skoog är filosofie doktor och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, samt gästforskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Therése undervisar främst i utvecklingspsykologi och forskningsetik. Hon samarbetar med forskare på flera olika universitet nationellt och internationellt och handleder doktorander i bland annat psykologi samt hälsa och välfärd.

Per Leimar

Senior utredare på IOGT-NTO. Per har tidigare arbetat som utredare på Systembolaget där han hade uppdrag kring samhälls- och forskningsbevakning, och följt mötet mellan den svenska och nordiska alkoholpolitiska modellen, och EU.

Anna Birbrajer

Psykolog och psykoterapeut som arbetat inom MHV/BHV i Göteborg.

Gunilla Lönnberg

Fil dr och forskare i folkhälsovetenskap. Gunilla är mindfulnesslärare med lång erfarenhet av att leda kurser. I ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet har hon utvärderat en mindfulnessbaserad föräldrakurs för par som väntar barn. För gravida kvinnor, som har en förhöjd risk för psykisk ohälsa, har interventionen visat sig främja deras psykiska välbefinnande och underlätta deras övergång till föräldraskapet. 

Zekiye Sag

Psykolog och psykoterapeut som numera arbetar med MHV/BHV i Västra Götaland. Förutom att pröva Mindfulness för gravida håller Zekiye på att utvärdera Circle of Security – Parenting som metoder inom vår verksamhet.