Föreläsare

Veronika Fagerberg
Specialistpsykolog i hälsopsykologi.
Veronika har arbetat länge inom psykologverksamheten för MHV/BHV i Västra Götalandsregionen. Hon är även psykolog i MHV-enheten för VGR, och psykologrepresentant i Nationell arbetsgrupp för MHV inom NPO Kvinnosjukdomar och förlossning. Veronika har skrivit artikeln "Främja trygg anknytning och gott samspel" i Rikshandboken för BHV och är medförfattare till boken "Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård: Teori och praktik" . 
Veronika är sedan 2021 ordförande i vår förening. 

Karin Lindqvist
Specialistpsykolog i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil. dr i klinisk psykologi och forskare vid Stockhoms universitet.
Karin har en bred kompetens inom psykologisk behandling, diagnostik och bedömning, och har arbetat med MBT för barn och deras föräldrar. Hon är medförfattare till en manual för mentaliseringsbaserad individualterapi för barn, "Mentalization-Based Treatment for Children".

Lisa Wolgast
Specialistpsykolog i kinisk barn- och ungdomspsykologi.
Lisa har arbetat länge inom MHV/BHV i Region Dalarna, och är sedan 2010 psykolog i MHV- och BHV-enheterna där och samordnare för psykologerna.

Karin Colliander
Specialistpsykolog i klinisk barn- och ungdomspsykologi.
Karin är verksamhetsutvecklare inom Psykologmottagningar föräldraskap och små barn i Västra Götalandsregionen, och arbetade tidigare kliniskt som MHV/BHV-psykolog i många år. Hon leder projektet "Små barns psykiska hälsa" i VGR.

Mona Bryggman
Leg. psykolog
Mona arbetar i CBHV-enheten i Västra Götalandsregionen, och har lång erfarenhet som BHV-psykolog och tidigare chef för psykologverksamheten i Fyrbodal. Hon har utvärderat utbildning inom BHV för metoden Solihull.

Fatumo Osman
Med. dr och docent.
Fatumo arbetar som lektor vid Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna.  2017 disputerade Fatumo med en avhandling om föräldrastöd, "Ladnaan : evaluation of a culturally tailored parenting support program to Somali-born parents".

Malin Bergström
Leg. psykolog, med. dr, docent och forskare vid Karoliska Institutet.
Hennes avhandling studerade effekter av psykoprofylax; "Psychoprophylaxis - Antenatal preparation and actual use during labour".
Malin leder Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm och är psykologrepresentant i Nationell arbetsgrupp BHV inom NPO Barns och ungdomars hälsa.
Malin arbetar även vid Centre for Health Equity Studies (CHESS) som är ett samarbete mellan KI och Stockholms Universitet. Hon har gett ut flera böcker, bl a "Lyhört föräldraskap", "Att skiljas med barn; föräldrar i två hem", "Att bli mamma. Tankar och känslor kring att vänta, föda och leva med barn", "Fråga barnpsykologen : 142 frågor och svar om att vara förälder" och är medförfattare till "De kallar det trots : Om att vägleda små barn genom utveckling och uppror".

Annika Gerenstein
Psykologspecialist i psykologisk behandling och leg. psykoterapeut.
Annika är egenföretagare. Hon har deltagit i arbetet med att ta fram "Vardagsliv och föräldraskap".

Jenny Romijn
Leg. psykolog
Jenny har deltagit i arbetet med att ta fram "Vardagsliv och föräldraskap".

Karin Fängström
Leg. psykolog och med. dr, associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Socialmedicin/Child Health and Parenting Research Group (CHAP) vid Uppsala universitet. 
Karins doktorerade 2017 med avhandlinen ‘I don’t even remember anything’: Optimising the choice of method when interviewing preschoolers". Hennes forskning rör barn i förskoleåldern och hon är ansvarig för att utveckla och utvärdera en ny modell för tidiga insatser till barn i 1,5-6 års åldern med neuropsykiatriska problem.