PM för arrangörer

Dessutom finns förstås styrelsen alltid till hands för att diskutera upplägg, kostnader etc.